Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Mätområde Datum Värde (%)
Askersund 2012 19
Askersund 2013 22
Askersund 2014 21
Askersund 2015 41
Askersund 2017 33
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum.

Kommentar

Andelen ekologiska livsmedel har ökat år för år och är nu uppe i 31 procent som medel bland ekokommunerna. Medel bland alla Sveriges kommuner och landsting är 36 procent. Antal medlemsorganisationer som köper in 36 procent eller mer är 30 stycken. På topp ligger Nyköping och Södertälje på 55 procent, därefter Eskilstuna, Eslöv och Landstinget i Uppsala län på 52 procent.

I den nya livsmedelstrategin som har tagits fram finns ett nytt nationellt mål att den offentliga sektorn ska ha 60 procent ekologiska livsmedel år 2030.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-05-08