Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Strömstad

Underlaget kommer från det kommunala bolaget som har de flesta lokaler som kommunala verksamheter huserar i. En felkälla som kommer att ändras till nästa år är att en antal lokaler har hamnat utanför beräkningarna, tex reningsverk. Dessa har 100% förnybar el så den verkliga siffran är betydligt bättre än 86%.
Att olja används för uppvärmning har sakta men säkert minskat under senaste åren. I år är den dock lite högre vilket beror på underhåll av värmeverket, under tiden eldades betydligt mer olja än normalt. All el som köps är Bra miljöval.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13