Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Region Västernorrland 2012 5
Region Västernorrland 2013 0
Region Västernorrland 2014 91
Region Västernorrland 2015 95
Region Västernorrland 2016 97
Region Västernorrland 2017 100
Region Västernorrland 2018 100
Region Västernorrland 2019 39
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Region Västernorrland

Framt till år 2018 köpte Region Västernorrland el märkt Bra miljöval. Under 2019 köptes inte el enligt Bra miljöval. I miljöredovisningen utgår vi från nordisk elmix, där den förnybara delen i mixen står för 37,5 procent. I vår organisation kommer 98 procent av vår energianvändning från denna källa, de övriga två procenten är egenproducerad solel.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13