Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Luleå 2003 58
Luleå 2004 59
Luleå 2005 0
Luleå 2006 80
Luleå 2007 80
Luleå 2008 79
Luleå 2009 80
Luleå 2010 81
Luleå 2011 83
Luleå 2012 82
Luleå 2013 61
Luleå 2014 61
Luleå 2015 59
Luleå 2016 58
Luleå 2017 60
Luleå 2018 60
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Luleå

All värmeenergi är förnyelsebar eller återvunnen (fjärrvärme). Från och med 2013 köps endast miljödeklarerad el (EDP) istället för energimix. EDP-el räknas inte som förnyelsebart för SEKOM-talet, därför har talet sjunkit. Sedan 2011 minskar energianvändningen stadigt i de kommunala lokalerna. Värdet kommer inte att förändras framåt.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21