Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Kungsbacka 2008 43
Kungsbacka 2009 0
Kungsbacka 2010 62
Kungsbacka 2011 65
Kungsbacka 2012 65
Kungsbacka 2013 72
Kungsbacka 2014 95
Kungsbacka 2015 97
Kungsbacka 2016 99
Kungsbacka 2017 99
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Kungsbacka

- Sammanställningen inkluderar inte kommunala bolag
- Statistiken är framtagen för egenägda lokaler
- Värmeenergin är ej graddagskorrigerad.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13