Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Kungälv 2005 90
Kungälv 2010 96
Kungälv 2011 98
Kungälv 2012 98
Kungälv 2013 99
Kungälv 2014 99
Kungälv 2015 99
Kungälv 2016 99
Kungälv 2017 100
Kungälv 2018 99
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Kungälv

Positiv utveckling. Vi har sedan länge enbart förnybar el och även fjärrvärmen är 100 %-igt förnybar, så det som inte är förnybart är en minimal mängd eldningsolja.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13