Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Kramfors 2009 0
Kramfors 2011 63
Kramfors 2012 40
Kramfors 2015 85
Kramfors 2016 53
Kramfors 2017 49
Kramfors 2018 86
Kramfors 2019 62
Kramfors 2020 92
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Kramfors

2020: Elen är 100% förnybar. Fjärrvärmen är till största delen förnybar (cirka 87%), men eldar torv till viss del och en del olja som spetsvärme.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21