Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Hörby

Statistik för 2016, totalt användes:

  • Fjärrvärme 9014 MWh (andel förnyelsebar 98%), förnyelsebart:8834 MVh
  • El - 6509 MWh (andel förnyelsebar 30% - 2015 energimix (2016 ligger ej ute)), förnyelsebart: 1953 MWh
  • Biobränsle - 191 MWh (andel förnyelsebar 100%, förnyelsebart: 191 MWh
  • Olja - 703 MWh (andel förnyelsebar 0%) förnyelsebart: 0 MWh

Totalt användes 16 417 MWh under 2016 i de kommunala lokalerna. Av detta var 10 978 MWh förnyelsebart, vilket motsvarar 67 %.

Statistik för 2018, totalt användes:

  • Fjärrvärme 11581 MWh (andel förnyelsebar 97,1%), förnyelsebart: 11245 MWh

  • El - 8018 MWh (andel förnyelsebar 100%), förnyelsebart: 8018 MWh

  • Biobränsle - 387 MWh (andel förnyelsebar 100%, förnyelsebart: 387 MWh

  • Olja - 326 MWh (andel förnyelsebar 0%)förnyelsebart: 0 MWh

Totalt användes 20765 MWh under 2018 i de kommunala lokalerna. Av detta var 20103 MWh förnyelsebart, vilket motsvarar 97 %.

2019:

El: 7 660 958 kWh, 100% förnyelsebart
Uppvärmning: 13 175 511 kWh, 94% förnyelsebart

Summa: 96%

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21