Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Haninge 2007 98
Haninge 2008 95
Haninge 2009 97
Haninge 2010 99
Haninge 2011 100
Haninge 2012 100
Haninge 2013 100
Haninge 2014 100
Haninge 2015 100
Haninge 2016 100
Haninge 2017 100
Haninge 2018 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna

Kommentar

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent. Dock skedde det en minskning mellan 2020 och 2021.

13 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till år 2021 har 49,7 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16