Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Hammarö 2013 99
Hammarö 2014 98
Hammarö 2015 100
Hammarö 2016 99
Hammarö 2017 99
Hammarö 2019 100
Hammarö 2020 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna

Kommentar

Hammarö

Den fossila andelen som orsakar att det inte blir 100% förnybart kommer från EO1 i fjärrvärmeproduktionen och EO1 i
avloppsreningsverket. Bedömningen är att det är uppe i 100 % för 2019.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent. Dock skedde det en minskning mellan 2020 och 2021.

13 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till år 2021 har 49,7 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16