Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Håbo

Håbo kommun tog ett politiskt beslut år 2008 om att bli fossilbränslefri kommun. Kommunen köper grön el som är 100 procent förnybar. Den sista oljepannan fasades ut år 2012 inom kommunens verksamheter. De fossila bränslen som är kvar är det som finns i den fjärrvärme som kommunen köper från Eon. Under vinterhalvåret finns det ett behov av att toppa med olja. Eon har som mål att fasa ut oljan innan år 2030. Utvecklingen för solenergi är ännu långsam i Håbo.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21