Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gnesta

  1. Kommunen köper endast Bra miljöval/Grön el. Uppvärmning sker via värmepumpar av olika slag som drivs av denna el. Övrig värme kommer från bioeldat fjärrvärmeverk. Ett hus som ska rivas 2016 har kvar oljeeldning därför uppges inte 100% förnyelsebar energi.

  2. I stort samma som förra året. 100% kunde troligen uppges men det kan finnas någon rivningsfastighet som jag inte har koll på så det får bli samma procenttal som förra året

  3. Vad som kan fås fram så är allt uppvärmt med grön el eller bioeldad fjärrvärme. Skriver inte 100% då spetsvärme av olja kan ha förekommit någon gång.
    Samma som förra året. Endast grön el och bioeldad fjärrvärme
    2019 Samma som tidigare. Troligen 100% men osvuret är bäst.

  4. Elen är 100% Grön. Fjärrvärmen bioeldad. Spetsvärmen ska gå över till bioolja. Men jag fortsätter med en halv procent osäkerhet om det finns någon spetsvärme någonstans.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21