Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Falkenberg 2004 29
Falkenberg 2005 64
Falkenberg 2006 69
Falkenberg 2007 74
Falkenberg 2008 71
Falkenberg 2009 74
Falkenberg 2010 87
Falkenberg 2011 88
Falkenberg 2012 87
Falkenberg 2013 87
Falkenberg 2014 88
Falkenberg 2015 99
Falkenberg 2017 99
Falkenberg 2018 99
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Falkenberg

Helt övergått från naturgas till biogas.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21