Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Eksjö 2003 77
Eksjö 2004 74
Eksjö 2005 75
Eksjö 2006 61
Eksjö 2007 98
Eksjö 2009 100
Eksjö 2010 100
Eksjö 2011 100
Eksjö 2012 58
Eksjö 2013 80
Eksjö 2014 81
Eksjö 2019 54
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13