Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Stockholm 2008 0,84
Stockholm 2009 0,81
Stockholm 2010 0,76
Stockholm 2011 0,76
Stockholm 2012 0,69
Stockholm 2013 0,70
Stockholm 2014 0,62
Stockholm 2015 0,59
Stockholm 2016 0,55
Stockholm 2017 0,52
Stockholm 2018 0,50
Stockholm 2019 0,44
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Stockholm

Viktat medelvärde för Henriksdal och Bromma reningsverk.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22