Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Sollefteå 2007 0,23
Sollefteå 2008 0,23
Sollefteå 2009 0,48
Sollefteå 2010 0,30
Sollefteå 2012 0,89
Sollefteå 2013 0,42
Sollefteå 2014 0,47
Sollefteå 2015 0,87
Sollefteå 2016 0,84
Sollefteå 2017 0,97
Sollefteå 2018 0,94
Sollefteå 2019 0,58
Sollefteå 2020 0,59
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27