Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Södertälje 2004 0,90
Södertälje 2005 0,70
Södertälje 2006 0,64
Södertälje 2007 0,90
Södertälje 2008 0,70
Södertälje 2009 0,63
Södertälje 2010 0,53
Södertälje 2011 0,48
Södertälje 2012 0,47
Södertälje 2013 0,48
Södertälje 2014 0,43
Södertälje 2015 0,43
Södertälje 2016 0,43
Södertälje 2017 0,40
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Södertälje

Inrapporterade värden är från Himmerfjärdsverket.

Den största delen av de som är anslutna till kommunalt VA i Södertälje kommun (tätorterna Järna och Södertälje) är anslutna till Himmerfjärdsverket (som också tar emot avloppsvatten från Botkyrka, Salem, Nykvarn, delar av Huddinge och sydvästra Stockholm).

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22