Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Oskarshamn 2013 0,40
Oskarshamn 2014 0,47
Oskarshamn 2015 0,47
Oskarshamn 2016 0,38
Oskarshamn 2017 0,36
Oskarshamn 2018 0,25
Oskarshamn 2019 0,46
Oskarshamn 2020 0,33
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27