Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Nyköping 2011 0,33
Nyköping 2012 0,44
Nyköping 2013 0,27
Nyköping 2014 0,46
Nyköping 2015 0,57
Nyköping 2016 0,50
Nyköping 2017 0,44
Nyköping 2018 0,59
Nyköping 2019 0,83
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Nyköping

I Nyköpings kommun finns totalt tolv avloppsreningsverk. Störst är Brandholmen ARV dit slammet från samtliga av de övriga verken transporteras. Därför redovisas endast slamhalten för Brandholmen. Brandholmen AVR är ReVAQ-certifierat.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22