Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Luleå 2005 0,80
Luleå 2008 0,63
Luleå 2009 0,37
Luleå 2010 0,38
Luleå 2011 0,40
Luleå 2012 0,58
Luleå 2013 0,66
Luleå 2014 0,55
Luleå 2015 0,56
Luleå 2016 0,50
Luleå 2017 0,50
Luleå 2018 0,70
Luleå 2019 0,50
Luleå 2020 0,45
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27