Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Kumla 2006 0,54
Kumla 2007 0,52
Kumla 2008 0,47
Kumla 2009 0,55
Kumla 2010 0,47
Kumla 2011 0,47
Kumla 2012 0,33
Kumla 2013 0,44
Kumla 2014 0,48
Kumla 2015 0,41
Kumla 2016 0,44
Kumla 2017 0,27
Kumla 2018 0,29
Kumla 2019 0,19
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22