Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Kävlinge 2012 0,45
Kävlinge 2013 0,38
Kävlinge 2014 0,45
Kävlinge 2015 0,50
Kävlinge 2016 0,38
Kävlinge 2017 0,48
Kävlinge 2018 0,33
Kävlinge 2019 0,38
Kävlinge 2020 0,27
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27