Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Karlshamn 2013 0,52
Karlshamn 2014 0,58
Karlshamn 2015 0,56
Karlshamn 2016 0,58
Karlshamn 2017 0,53
Karlshamn 2018 0,38
Karlshamn 2019 0,39
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22