Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Hudiksvall 2007 0,63
Hudiksvall 2008 0,69
Hudiksvall 2009 0,51
Hudiksvall 2010 0,53
Hudiksvall 2011 0,37
Hudiksvall 2012 0,49
Hudiksvall 2013 0,42
Hudiksvall 2014 0,67
Hudiksvall 2015 0,47
Hudiksvall 2016 0,39
Hudiksvall 2017 0,32
Hudiksvall 2018 0,96
Hudiksvall 2019 0,29
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Hudiksvall

Data baseras på fyra stickprov per år. Under 2018 avvek ett prov markant med ett värde på 1,9. Det återgick därefter till värden under 0,3 därav det högre medelvärdet för 2018.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22