Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Helsingborg 2006 0,86
Helsingborg 2007 0,75
Helsingborg 2008 0,86
Helsingborg 2009 0,86
Helsingborg 2011 0,62
Helsingborg 2012 0,62
Helsingborg 2013 0,68
Helsingborg 2014 0,52
Helsingborg 2015 0,56
Helsingborg 2016 0,46
Helsingborg 2017 0,60
Helsingborg 2018 0,49
Helsingborg 2019 0,54
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22