Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Härnösand 2007 0,34
Härnösand 2008 0,34
Härnösand 2009 0,28
Härnösand 2010 0,43
Härnösand 2011 0,55
Härnösand 2012 0,32
Härnösand 2013 0,30
Härnösand 2014 0,34
Härnösand 2015 0,32
Härnösand 2016 0,25
Härnösand 2017 0,27
Härnösand 2018 0,23
Härnösand 2019 0,27
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22