Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Eslöv 2005 0,59
Eslöv 2013 0,28
Eslöv 2014 0,22
Eslöv 2015 0,18
Eslöv 2016 0,30
Eslöv 2017 0,35
Eslöv 2018 0,61
Eslöv 2019 0,29
Eslöv 2020 0,27
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02