Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Borgholm 2011 0,87
Borgholm 2012 0,27
Borgholm 2013 0,36
Borgholm 2014 0,28
Borgholm 2015 0,34
Borgholm 2016 0,35
Borgholm 2017 0,23
Borgholm 2018 0,34
Borgholm 2019 0,38
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22