Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Askersund 2012 0,74
Askersund 2013 0,74
Askersund 2014 0,50
Askersund 2015 0,36
Askersund 2016 0,31
Askersund 2017 0,16
Askersund 2018 0,21
Askersund 2019 0,19
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22