Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Aneby 2008 0,83
Aneby 2013 0,43
Aneby 2014 0,35
Aneby 2015 0,42
Aneby 2016 0,34
Aneby 2017 0,41
Aneby 2018 0,41
Aneby 2019 0,50
Aneby 2020 0,50
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27