Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Västervik

Korrigerade uppgifter från Västerviks Miljö och Energi AB framtagna från miljörapporter medeltal från flera avloppsreningsverk enligt SEKOMs anvisningar

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Tillståndsklassning

>2,00 mg/kg ts
<2,00 mg/kg ts
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27