Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Trosa 2007 0,45
Trosa 2008 0,46
Trosa 2009 0,33
Trosa 2010 0,34
Trosa 2011 0,50
Trosa 2012 0,60
Trosa 2013 0,60
Trosa 2014 0,50
Trosa 2015 0,59
Trosa 2016 0,49
Trosa 2017 0,39
Trosa 2018 0,55
Trosa 2019 0,43
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Trosa

Medelvärde av kommunens två reningsverk.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22