Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Timrå 2007 0,90
Timrå 2008 0,71
Timrå 2009 0,76
Timrå 2010 0,58
Timrå 2011 0,68
Timrå 2012 0,63
Timrå 2013 0,79
Timrå 2014 0,84
Timrå 2015 0,45
Timrå 2016 0,76
Timrå 2017 0,51
Timrå 2018 0,56
Timrå 2019 0,89
Timrå 2020 0,69
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27