Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Strömstad 2015 0,64
Strömstad 2016 0,79
Strömstad 2017 0,60
Strömstad 2018 0,46
Strömstad 2019 0,51
Strömstad 2020 0,64
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27