Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Stockholm 2008 0,97
Stockholm 2009 0,96
Stockholm 2010 0,95
Stockholm 2011 0,87
Stockholm 2012 0,88
Stockholm 2013 0,80
Stockholm 2014 0,77
Stockholm 2015 0,76
Stockholm 2016 0,63
Stockholm 2017 0,66
Stockholm 2018 0,66
Stockholm 2019 0,64
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Stockholm

Viktat medelvärde för Henriksdal och Bromma reningsverk.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22