Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Oskarshamn 2013 6,80
Oskarshamn 2014 4,40
Oskarshamn 2015 4,60
Oskarshamn 2016 9,20
Oskarshamn 2017 4,30
Oskarshamn 2018 2,95
Oskarshamn 2019 3,97
Oskarshamn 2020 2,44
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Oskarshamn

Mätvärdet från 2014 var felaktigt, uppdatering har skett 151028.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27