Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Mönsterås 2005 1,35
Mönsterås 2006 1,10
Mönsterås 2007 1,20
Mönsterås 2010 1,18
Mönsterås 2012 1,19
Mönsterås 2014 0,86
Mönsterås 2015 0,91
Mönsterås 2016 0,69
Mönsterås 2017 0,72
Mönsterås 2018 0,83
Mönsterås 2019 0,70
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22