Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Mark 2006 0,68
Mark 2013 0,47
Mark 2014 0,47
Mark 2015 0,42
Mark 2016 0,44
Mark 2017 0,40
Mark 2018 0,35
Mark 2019 0,41
Mark 2020 0,42
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27