Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Kramfors 2007 0,51
Kramfors 2008 0,52
Kramfors 2009 0,64
Kramfors 2010 0,74
Kramfors 2011 0,49
Kramfors 2012 0,66
Kramfors 2013 0,56
Kramfors 2014 0,68
Kramfors 2015 0,64
Kramfors 2016 0,62
Kramfors 2017 0,57
Kramfors 2018 0,53
Kramfors 2019 0,46
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22