Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Karlshamn 2013 0,77
Karlshamn 2014 0,79
Karlshamn 2015 0,66
Karlshamn 2016 0,59
Karlshamn 2017 0,38
Karlshamn 2018 0,43
Karlshamn 2019 0,33
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22