Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Hedemora 2005 3,14
Hedemora 2006 2,39
Hedemora 2007 0,66
Hedemora 2008 1,45
Hedemora 2009 4,10
Hedemora 2010 1,40
Hedemora 2011 0,97
Hedemora 2012 1,77
Hedemora 2013 2,03
Hedemora 2014 4,90
Hedemora 2015 4,50
Hedemora 2016 1,50
Hedemora 2017 2,06
Hedemora 2018 1,71
Hedemora 2019 3,21
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22