Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Haninge 2007 1,00
Haninge 2008 0,66
Haninge 2009 0,71
Haninge 2010 0,66
Haninge 2011 0,76
Haninge 2012 0,82
Haninge 2013 0,80
Haninge 2014 0,71
Haninge 2015 0,78
Haninge 2016 0,56
Haninge 2017 0,53
Haninge 2018 0,49
Haninge 2019 0,57
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22