Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Gävle 2015 1,29
Gävle 2016 1,29
Gävle 2017 1,39
Gävle 2018 1,29
Gävle 2019 1,00
Gävle 2020 1,39
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02