Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Burlöv

I kommunen finns inget avloppsreningsverk. Endast en mycket liten del av reningsverkets totala slammängd kommer från Burlövs kommun.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27