Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Askersund 2012 7,20
Askersund 2013 2,60
Askersund 2014 2,99
Askersund 2015 2,37
Askersund 2016 1,53
Askersund 2017 1,58
Askersund 2018 1,78
Askersund 2019 1,60
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som förra året men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Hedemora, Jokkmokk, Oskarshamn och Simrishamn), samma antal som året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22