Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Trosa 2007 20,6
Trosa 2008 16,9
Trosa 2009 9,38
Trosa 2010 7,01
Trosa 2011 9,40
Trosa 2012 7,80
Trosa 2013 8,10
Trosa 2014 9,80
Trosa 2015 11,5
Trosa 2016 6,99
Trosa 2017 8,65
Trosa 2018 10,1
Trosa 2019 10,3
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Trosa

Medelvärde av kommunens två reningsverk.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22