Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Sundbyberg 2009 26,0
Sundbyberg 2010 23,0
Sundbyberg 2011 22,0
Sundbyberg 2012 33,0
Sundbyberg 2013 26,0
Sundbyberg 2014 24,0
Sundbyberg 2015 25,0
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22