Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Strömstad 2015 9,80
Strömstad 2016 8,90
Strömstad 2017 10,0
Strömstad 2018 6,25
Strömstad 2019 7,20
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22