Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Stockholm 2008 29,2
Stockholm 2009 25,0
Stockholm 2010 24,0
Stockholm 2011 24,0
Stockholm 2012 26,0
Stockholm 2013 22,0
Stockholm 2014 21,6
Stockholm 2015 21,8
Stockholm 2016 17,2
Stockholm 2017 17,7
Stockholm 2018 16,7
Stockholm 2019 15,6
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Stockholm

Viktat medelvärde för Henriksdal och Bromma reningsverk.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15