Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Sollefteå 2007 15,3
Sollefteå 2008 18,0
Sollefteå 2009 18,5
Sollefteå 2010 8,20
Sollefteå 2012 9,40
Sollefteå 2013 5,88
Sollefteå 2014 5,50
Sollefteå 2015 7,82
Sollefteå 2016 10,0
Sollefteå 2017 10,4
Sollefteå 2018 9,11
Sollefteå 2019 11,0
Sollefteå 2020 15,5
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27